Persondata

Persondata
For at kunne handle på mariannesommer.dk skal du som minimum oplyse:
Navn
Adresse
E-mailadresse
Telefon/mobilnummer

 

Ovenstående data bliver gemt, med oplysninger om hvilken vare / ydelse du har købt, i 5 år fra udgangen af det regnskabsår oplysningerne vedrører, jf. bogføringslovens § 10, hvorefter oplysningerne slettes.
Oplysningerne behandles af Gecko, der står for vores bookingsystem, men videregives eller sælges ikke til andre tredjepart, medmindre dette sker i forbindelse med en omstrukturering eller et helt eller delvist salg af virksomheden. Eventuel videregivelse i sådan situation vil ske i overensstemmelse med den til enhver tid gældende persondatalovgivning.
Som kunde har du mulighed for indsigt i vores registrering af data om dig, og du kan gøre indsigelse mod en registrering i henhold til reglerne om dette i lov om behandling af personoplysninger.

Lovvalg og værneting
Køb af gavekort eller behandling på mariannesommer.dk er undergivet dansk ret. Enhver tvist afgøres af de ordinære danske domstole.