Sportsskadeterapi

Sportsskadeterapi:

Sportsskadeterapi er som regel et forløb over et stykke tid, hvor vi anvender en kombination af forskellige behandlingsformer og gør brug af gode træningsteknikker, så man opnår den bedst mulige helingsproces og bliver fuldt funktionsdygtig hurtigst muligt.

Der anvendes, især for de akutte skader, compressions- og isbehandling, aflastende optapening, sportsakupunktur og idrætsmassage, efterfulgt af et nøje tilrettelagt genoptræningsprogram.

Ved skader af ældre dato, behandles især med aflastning, akupunktur, dybdegående massage og en kombination af styrke-/og mobilitetstræning.

Træningens intensitet er forskellig i forhold til hvilken skade man har fået – om det drejer sig om f.eks. en fibersprængning eller en seneskade, idet vævet heler forskelligt.

Vi lægger altid stor vægt på, du har været i kontakt med en skadestue og din læge, før vi påbegynder et behandlingsforløb.